Skip Navigation LinksHome > About the SAGC > Policy Objectives

 

Policy Objectives of the State Attorney-General's Chambers

Objektif-Objektif Dasar Jabatan Peguam Besar Negeri

Clients' Charter

Piagam Jabatan Peguam Besar Negeri Sabah

Kami berjanji untuk memberi perkhidmatan guaman kepada semua Kementerian, Jabatan, Pejabat dan Pegawai Awam dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sabah dengan cekap, tepat dan mesra seperti berikut:

Bertarikh di Kota Kinabalu pada 28hb. Oktober, 1993.